นิยามที่ดีที่สุด
ถ้า-ขนาดนี้ล่ะก็

วลีที่พบบ่อยในโลกทวิตเตอร์ ใช้เพื่อรำพึงกับตัวเองพอได้ยินดังๆ ทั้งไทม์ไลน์ (หน้าหลักของผู้ใช้ทวิตเตอร์) ส่วนมากจะมีการละส่วนต่อจากวลีนี้ เพื่อให้ผู้อ่านไปต่อประโยคกันเอง (และน่าจะเป็นความพอใจของตัวผู้ใช้ทวิตเตอร์ด้วยส่วนหนึ่ง)


"ถ้าทวิตเตอร์มันจะเงียบได้ขนาดนี้ล่ะก็"
"ถ้าแมแถแบตมันจะหมดเร็วได้ขนาดนี้ล่ะก็"