นิยามที่ดีที่สุด
ถูกต้องนะคร้า บบ

กิริยา แสดงอาการถูกต้องสุดขีด


ถะ ถะ ถะ ........ผิดครับ