สารบัญ


ABE
AFK
al
all
Aom
aq
aqw
ATM
BAP
bap
be
BKT

BRF
bts
C0
cc
Cj
cxx
de
Def
df
dkd
DM
Dog
EDM
elf
EMO
EXO
Exo
exo

fab
FAP
Fap
fap
Fpj
frd
GD
GG
gg
Gmo
GTA
GU1

guy
HK
Hks
HON
hon
HP
hug
IS
ISO

Kai
kai
kak
Kan
KEN
Kfc
kuy
KWD
lol
luv
\m/
M8

mac
MED
MP
Mr
NC
nc
new
nk
non
NR

Nu
o2c
o7
OGC
olo
olx
OMG
Orz
OTL
OTP
OTZ
:P
Pb
pb
PMT
PSK
PSY

RGN
Rov
rov
ruj
rw
Sex
SJ
Sj
sj
SKA
SM
sm
ss

TGT
tor
TOT
TT
VAT

>w<
WTF
wtf
xxx
Y
Y2J
YG
YJ
zen