สารบัญ


ABE
AFK
al
all
Aom
aq
aqw
ATM
av
BAP
bap
be

BKT
BRF
BTS
bts
C0
cc
Cj
cxx
de
Def
df
dkd
DM
Dog
EDM
elf
EMO

EXO
Exo
exo
fab
FAP
Fap
fap
Fpj
frd
GD
GG
gg
Gmo

GTA
GU1
guy
HK
Hks
HON
hon
HP
Hrk
hug
IS

ISO
Kai
kai
kak
Kan
KEN
Kfc
kuy
KWD

lol
luv
\m/
M8
mac
MED
MP
Mr
NC
nc
new

nk
non
NR
Nu
O
o2c
o7
OGC
olo
olx
OMG
Orz
OTL
OTP
OTZ
:P
Pb
pb
PMT

PSK
PSY
RGN
Rov
rov
ruj
rw
Sex
SJ
Sj
sj
SKA
SM
sm

ss
TGT
thx

tor
TOT
TT
VAT
>w<
wp
WTF
wtf
xxx
Y
Y2J

yes
YG
YJ
zen