สารบัญ


ABE
AFK
al
all
Aom
aq
aqw
ATM
av
BAP
bap
be

BKT
BRF
BTS
bts
C0
cc
Cj
cxx
de
Def
df
dkd
DM
Dog
EDM
elf
EMO

EXO
Exo
exo
fab
FAP
Fap
fap
F,j
Fpj
frd
GD
GG
gg
Gmo

GTA
GU1
guy
HK
Hks
HON
hon
HP
Hrk
hrk
hug

IS
ISO
Kai
kai
kak
Kan
KEN
Kfc
kuy
KWD

lol
luv
Lux
\m/
M8
mac
MED

MP
Mr
NC
nc
new
nk
non
NR
Nu
O
o2c
o7
OGC
olo
olx
OMG
Orz
OTL

OTP
OTZ
:P
Pb
pb
PMT
PSK
PSY
RGN
Rov
rov
ruj
rw

Sex
SJ
Sj
sj
SKA
SM
sm
ss

TGT
thx
tor
TOT
TT
VAT

>w<
wa
wp
WTF
wtf
xxx
Y
Y2J
yes
YG
YJ
zen