นิยามที่ดีที่สุด
top news

แหล่งข่าวคุณภาพ ที่นำเสนอข่าวที่ถูกต้อง แม่นยำ และเป็นธรรม ในอีกจักรวาลคู่ขนานแห่งหนึ่ง


เห้ย ผู้ว่าเบอร์ 8 แพ้หลุดลุ่ยเลยว่ะ
มึงไปอ่านข่าวโลกไหนมาวะ
top news ว่ะ