นิยามที่ดีที่สุด
TOT

Tuangkuamjaroen of Thailand (องค์กรถ่วงความเจริญแห่งชาติ)


ไอ้สัส ไอ้พวก TOT