นิยามที่ดีที่สุด
Tom Jones

Tom Jones หรือ ทอม โจนส์
เป็นคนที่ไปแท็กตัวเองในรูปภาพ อยู่กับTom Jones และ Tom Jones เป็นเกย์ด้วยนะครับ


A:นายรู้จัก Tom Jones ป่ะ
B:รู้จักสิ เกย์ ไงง