นิยามที่ดีที่สุด
Treasure

วงของค่ายYG ที่หล่อมว้ากกกก//// หล่อทุกคนนนน/////


ฉันรักTreasureที่สุดดดด/////