นิยามที่ดีที่สุด
UFO

ยานบินที่พวกเหี้ยต่างดาวจะโชว์ควยมั่วามเสพยาเย็ดกัน


A:ในUFOมีอะไร
B:ต่างดาวเย็ดกัน