นิยามที่ดีที่สุด
TVXQ

เทพเจ้าแห่งโลกตะวันออก


รักเทพเสมอตลอดไป