นิยามที่ดีที่สุด
troll

ก็คือเกรียนนั่นเอง


ไอtroll face เอ๊ย