นิยามที่ดีที่สุด
Tiny

ใครเคยเล่น ดอทเอ เดี๋ยวก็รู้เองแหละ


Tiny หรอสตั้นเร็ววววว