นิยามที่ดีที่สุด
thx

ใช้ในเกม Roblox


A:This is your breakfast
B:thx หรือขอบคุณ