นิยามที่ดีที่สุด
This is Sparta

ประโยคเด็ดจากหนังเรื่อง300


This is Sparta = ที่นี่คือสปาต้า