Kray


1

ชื่อเรียกคู่เรียลแท้ ป๊าม๊า คริสเลย์ รักจริงไม่อิงนิยาย

ไม่รักไม่แกล้ง ไม่แหย่ หรอกนะ


เสนอนิยามใหม่

Kray
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง