นิยามที่ดีที่สุด
Dota

เกมแห่งมวลมนุษยชาติ


never say no to Dota.