นิยามที่ดีที่สุด
Drgozy

สวะติดเกม ที่ชอบด่าคนอื่นว่า สวะ


ไมมึงสวะจัง