นิยามที่ดีที่สุด
dumb

clown dumb ass bitch ควยขยะโง่เหี้ยควาย


dumb ass your dumb ezezezezez