นิยามที่ดีที่สุด
Doyser

บักดอยคำเจ้าตำรา


Doyser=Doyคำหน้ากี