นิยามที่ดีที่สุด
DLTV

เว็บเรียนออนไลน์ที่เรียนไม่รู้เรื่อง


ไม่อยากเรียนDLTVว่ะ

DLTV

ก็เว็บเรียนออนไลน์ไง


ครู:คำนี้อ่านว่าอะไรคะ
นักเรียน:.............
ครู:เก่งมากค่ะ
DLTV