นิยามที่ดีที่สุด
DLTV

ก็เว็บเรียนออนไลน์ไง


ครู:คำนี้อ่านว่าอะไรคะ
นักเรียน:.............
ครู:เก่งมากค่ะ
DLTV