นิยามที่ดีที่สุด
df

df = มาจากคำว่ากด คือพวกที่เข้าเกมส์ไปแล้ว แล้วลืมเปลี่ยนภาษา
เลยจะบอกให้ทุกคนกด พร้อม หลือ เลดี้


df df df df
กด กด กด กด
ขอแย้ง ( จุดเริ่มต้นไม่ได้มาจากเกมส์ SF อย่างเดียว มันมาจากเกมส์ออนไล ที่ต้องสร้างห้องเล่นแล้วต้องเล่นพร้อมกัน ) เช่น ออดิชั่น SF PB เป็นต้น

df

vbvbde ]u,gx]ujpo4kKk
(อิิอิกำ ลีมเปลี่ยนภาษา)
df
(กด)


A : -//เข้าห้องแล้ว ไปเข้าอะไรไม่รู้แล้วเปลี่ยนภาษา พอเข้ามา ห้องเต็ม หัวห้องไม่กด
A : dfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdf
(จุดเริีมของคำนี้น่าจะมาจากเกม SF นะ)