นิยามที่ดีที่สุด
definitions/24142/upvote

ผู้มีพลังจิต


definitions/24142/upvote