นิยามที่ดีที่สุด
Daddy

ไม่ได้แปลว่าพ่ออย่างเดียวแต่แปลว่าป๋าได้ด้วย


ว่าไงคะเด็กดีของDaddy

Daddy

เครื่องเล่นชนิดหนึ่งขย่มสนุกมากๆ


Call me Daddy 🍑