นิยามที่ดีที่สุด
Daddy

เครื่องเล่นชนิดหนึ่งขย่มสนุกมากๆ


Call me Daddy 🍑