นิยามที่ดีที่สุด
coo grean gamer

ท่านคนนี้มีผมสีน้ำตาล นัยตาสีแดง เขาคนนี้คือญาติอาเบะ
รุ่น2(??) คอยตามจีบ(ตุ๋ย)โซระทุกเช้า กลางวัน เย็น


"โซร้า~ ฉันไปตุ๋ยตูดนายในห้องน้ำชาย~"(โปรดฟังเป็นซาวด์ เอ็กแท็ก ออน ไททัน