นิยามที่ดีที่สุด
compaq

คอมพิวเตอร์


มี hp ก็ต้องมี compaq สิ

compaq

เจ้าของเดียวกับ hp


นอกจาก hp แล้วยังมี compaq ไง ไอ้สัส