นิยามที่ดีที่สุด
Cum

การสำเร็จความไคร่


Ah! I've Cum inside you'r pussy!
อ้าา! ฉันแตกในหีเธอแล้ว!