นิยามที่ดีที่สุด
Cunt

รูที่มีงูเข้าไป


มันเข้าไปใน Cunt แล้ว