นิยามที่ดีที่สุด
dafaq

(อังกฤษ) ดู "ดะฟรรค"


Dafaq is this?