นิยามที่ดีที่สุด
Def

ไม่ได้คิดเป็น %


โง่กันชิบหายเลย...
Def บ้านป๋ามรึงสิคิดเป็น %..
กรูถอดเกราะออกหมดตัวโดนหนอนแดงตี 350
ใส่เกราะครบโดนตี 310
เนี่ยนะ % ของมรึง โง่แล้วยังมาอวดฉลาดอีก...
ใครก็อบพ่อตาย