นิยามที่ดีที่สุด
Dick

เเปลว่า ควย


You dick head