นิยามที่ดีที่สุด
DBSK

เทพพระเจ้าแห่งโลกตะวะนออก
มีสามชิกทั้งหมด 5 คน
ชองยุนโฮ คิมแจจุง ปาร์คยูซอน คิมจุนซู ชเวชางมิน


ยุนโฮ แจจุง ยูซอน จุนซู ชางมิน เค้าเป็นดวงใจของ Cassiopeia