นิยามที่ดีที่สุด
Dog

สุนัข สาส4ขา เห่าได้ เฝ้าบ้านกะดี


สุนัขตีลังกา ย้าฮู้ววววว พ่องงง