นิยามที่ดีที่สุด
dkd

กาก - ลืมเปลี่ยนคีย์ภาษา


a: 8;p
b: dkd