นิยามที่ดีที่สุด
E-Dok

ไอสาสเย็กเเม่เม่ม฿งตาย


ควย

E-Dok

มาจาก คำว่า "อีดอก" นั้นเอง มีความหมายสั้นๆง่าย ๆคือ แรด


อ่านทำไมอะ อีดอก !