นิยามที่ดีที่สุด
Engene

เอนจีนเป็นชื่อด้อมของEnhypen
En ที่มาจาก Enhypen และ gene ที่แปลว่ายีน


Engeneรักเอนไฮเพนมากๆเลยน้าา💕