นิยามที่ดีที่สุด
guy

ผู้ชาย


This guy is a doctor.