นิยามที่ดีที่สุด
butter

Sarah look at this


askkjdfhkjadsjfkh