นิยามที่ดีที่สุด

ค (ควาย) เป็นพยัญชนะ ตัวที่ 4 ในบรรดาพยัญชนะ 44 ตัวของอักษรไทย ในลำดับถัดจาก ฃ (ขวด) และก่อนหน้า ฅ (คน)


ควาย = สัตว์สี่เท้า มีเขาสองเขา คนชอบใช้พูดเพื่อทักทายกัน
ควย = อวัยวะเพศชาย

ควาย


คุณเหมือน"ค"