นิยามที่ดีที่สุด
คุยฺห

(น.) ภาษาบาลี แปลว่า ควย


ไอ้คุยฺห