คุยฺห


1

(น.) ภาษาบาลี แปลว่า ควย

ไอ้คุยฺห


เสนอนิยามใหม่

คุยฺห
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง