นิยามที่ดีที่สุด
เคย์ได

เคะแมนกับเมะแรด,สับเซ็ทของไดเคย์,มีความไม่แคร์สื่อเป็นจุดขาย


การเสพเคย์ไดทำให้ความสามารถในการควบคุมความวายลดลง...ไม่ควรเสพเกินวันละ2กิ๊ก...โปรดสังเกตncบนฟิคก่อนเสพทุกครั้ง