เคย์ได


1

เคะแมนกับเมะแรด,สับเซ็ทของไดเคย์,มีความไม่แคร์สื่อเป็นจุดขาย

การเสพเคย์ไดทำให้ความสามารถในการควบคุมความวายลดลง...ไม่ควรเสพเกินวันละ2กิ๊ก...โปรดสังเกตncบนฟิคก่อนเสพทุกครั้ง


เสนอนิยามใหม่

เคย์ได
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง