นิยามที่ดีที่สุด
เคียว

ภาษาอีสานคำว่า "เคียว"หมายความว่า กามตัณหามาก (คำนี้ส่วนมากจะใช้กับผู้หญิง)


ตัวอย่าง อย่าไปเอามาเฮ็ดหน่อเฮ็ดแนวเด้อมัน "เคียว" แท้ๆเด้นางเนี่ย

เคียว

แสดงอาการผู้หญิงอ่อยผู้ชายไปทั่ว หรือผู้ชายอ่อยผู้หญิงไปทั่ว มั่วๆ เคียวๆ
ให้เขามั่วๆยั่วเขาจนได้เสียกันไม่ซ้ำหน้า


นางอันนี้คือเคียวแท้