นิยามที่ดีที่สุด
โคย

เสียงเพี้ยนมาจากคำว่าใคร


ตัวเองเปงโคย

โคย

โคย/คย ในภาษาอีสานหมายถึง หรรม หรือ อวัยวะเพศของผู้ชาย


แมร่งโคยหยายชิหายสัส