โคย


3

เสียงเพี้ยนมาจากคำว่าใคร

ตัวเองเปงโคย


1

โคย/คย ในภาษาอีสานหมายถึง หรรม หรือ อวัยวะเพศของผู้ชาย

แมร่งโคยหยายชิหายสัส


เสนอนิยามใหม่

โคย
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง