โคยขิง


1

ปลาที่ทุกคนไม่ต้องการ ยกเว้นเก็บครบจำนวนแล้วเปลี่ยนร่าง

เชี่ย จับได้แต่โคยขิง โคยจริงๆ โคยมาก สึส


เสนอนิยามใหม่

โคยขิง
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง