นิยามที่ดีที่สุด
โคยขิง

ปลาที่ทุกคนไม่ต้องการ ยกเว้นเก็บครบจำนวนแล้วเปลี่ยนร่าง


เชี่ย จับได้แต่โคยขิง โคยจริงๆ โคยมาก สึส