เคย์ได๊เคย์ได


1

(คำอุทาน)ใช้เปล่งวาจาสรรเสริญลัทธิเคย์ได

เคย์ได๊เคย์ได o(╯□╰)o


เสนอนิยามใหม่

เคย์ได๊เคย์ได
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง