นิยามที่ดีที่สุด
เคย์ได๊เคย์ได

(คำอุทาน)ใช้เปล่งวาจาสรรเสริญลัทธิเคย์ได


เคย์ได๊เคย์ได o(╯□╰)o