คะยองยอย


15

แย่ๆ

วันนี้แม่งโคตรคะยองยอยเลยว่ะแสด


เสนอนิยามใหม่

คะยองยอย
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง