นิยามที่ดีที่สุด
คะยองยอย

แย่ๆ


วันนี้แม่งโคตรคะยองยอยเลยว่ะแสด