นิยามที่ดีที่สุด
คย๊าฮิ้ง

เป็นคำที่แบคฮยอน EXO ใช้ตอบแฟนคาเฟ่ในวันครบรอบ 2YEARSWITHEXO หมายถึงกำลังเขิน


ชานยอลหล่อจังเบย คย๊าฮิ้ง~