ครี่


2

เสี้ยงเพี้ยนมาจากคำว่าขี้ โดยการกระดกลิ้น

แม่ครับ ผมปวดครี่


เสนอนิยามใหม่

ครี่
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง