นิยามที่ดีที่สุด
ครี่

เสี้ยงเพี้ยนมาจากคำว่าขี้ โดยการกระดกลิ้น


แม่ครับ ผมปวดครี่