คุริ


7

รูปหนึ่งของ คริคริ

55555 คุริคุริ


เสนอนิยามใหม่

คุริ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง