แคระ


4

เป็นไอดอลเกาหลีมี 7 คน
ดูชอบกลทำไมไม่เห็นหัว
อ๋อนั่นไงเห็นแล้วมีครึ่งตัว
มึงอย่ามั่ว นั่นเต็มตัวแต่สั้นเอย

แคระขึ้นเวทีพร้อมเสริมส้นอยู่เสมอ


1

กริยาที่ทำทีกรรมเป็นขนมครก

เอาเล็บตีนแคระขนมครก


เสนอนิยามใหม่

แคระ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง