นิยามที่ดีที่สุด
แคระ

เป็นไอดอลเกาหลีมี 7 คน
ดูชอบกลทำไมไม่เห็นหัว
อ๋อนั่นไงเห็นแล้วมีครึ่งตัว
มึงอย่ามั่ว นั่นเต็มตัวแต่สั้นเอย


แคระขึ้นเวทีพร้อมเสริมส้นอยู่เสมอ

แคระ

กริยาที่ทำทีกรรมเป็นขนมครก


เอาเล็บตีนแคระขนมครก