นิยามที่ดีที่สุด
ครู

คนที่น่ากลัวที่สุดในโลก


น่ากลัวโคตรโหด