นิยามที่ดีที่สุด
คร๊

ค่ะ, เป็นคำที่ถูกเข้ารหัสด้วยอัลกอริทึมสก๊อย


เกร๋ๆ คร๊