คร๊


29

ค่ะ, เป็นคำที่ถูกเข้ารหัสด้วยอัลกอริทึมสก๊อย

เกร๋ๆ คร๊


เสนอนิยามใหม่

คร๊
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง